HABERLER
15.11.2015
<p><span style="background-color:rgb(253, 253, 253); color:rgb(72, 72, 72); font-family:helveticaroman; font-size:15.6px">(Uzaktan Saha Takip ve Y&ouml;netim Sistemi-USTYS) Elektronik ortamda Akıllı Kart Teknolojisi ile &ccedil;alışan, tek merkezden istenilen adette, b&ouml;lgedeki istasyonların online kontrol&uuml;n&uuml; ve y&ouml;netimini yapabilmek, &uuml;st seviyede koruma altına alabilmek amacı ile MEKASENS uzaktan y&ouml;netim sistemi geliştirilmiştir. Bug&uuml;n T&uuml;rkiye&#39;deki baz istasyonlarının g&uuml;venliği, bu iş i&ccedil;in personel tahsisi, bakımlarda olası ger&ccedil;ek dışılık, sistemlerin eskimesi ve sık arıza &ccedil;ıkarması GSM operat&ouml;rlerini bezdirmiştir. Bu nedenlerden &ouml;t&uuml;r&uuml; ve elektronik d&uuml;nyasındaki gelişmeler ile MEKASENS uzaktan y&ouml;netim sistemine ge&ccedil;me fikri baz istasyonlarımızda &ouml;n plana &ccedil;ıkmaktadır. Bu konuda, &uuml;lkemizde operat&ouml;rlerde doğmakta olan ihtiyacı değerlendiren şirketimiz, yurtdışında &uuml;retilen &ouml;rnekleri de ciddi bi&ccedil;imde inceleyerek, tamamen T&uuml;rk m&uuml;hendislerince projelendirilen ve kendi tesislerinde &uuml;retilen, &ouml;zg&uuml;n MEKASENS uzaktan y&ouml;netim sistemini hayata ge&ccedil;irmiştir.</span></p>